Deniz ve İç Sular

Undefined

Deniz Çevresi Yönetimi

Ülkemizde turizm potansiyelinin, doğal güzelliklerin ve sosyo-ekonomik kaynakların büyük bir kısmını barındıran ve bu özelliği ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan kıyısal alanların bir bölümü kirlenme tehdidiyle karşı karşıyadır.  “TÜBİTAK- Ulusal Su AR-GE ve Yenilik Stratejisi (2012-2016)” ile yerüstü, yeraltı, kıyı ve geçiş sularında çevresel kalitelerin ve hedeflerinin belirlenmesi için araştırma ve geliştirme yapılması stratejisi ile; su kaynağına, kirleticiler açısından çevresel kalite standartlarının belirlenmesi başta olmak üzere kimyasal, fiziko-kimyasal, biy

Deniz ve Göl Araştırmaları

Türkiye, deniz ve iç suları ile zengin bir doğal mirasa sahiptir ve bu sular, sahip oldukları potansiyel kaynaklar dikkate alındığında ülkemiz için büyük önem taşırlar. Ülkemizde her biri 5 km2‘nin üzerinde yüzey alanına sahip toplam 48 doğal göl mevcut olup, bu göller toplam 8,900 km2 ‘lik bir alanı kaplamaktadır. Tatlı su kaynaklarının çok kısıtlı olduğu dünyamızda Türkiye, yakın zamana kadar tatlı su kaynaklarının zenginliği ile ayrıcalıklı bir durumda idi.

Projeler

  • Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) İçin Yer Değerlendirme Parametrelerine Yönelik Oşinografik Araştırmalar (2013 - 2015)
  • IRIS-SESIntegrated Regional monitoring Implementation Strategy in the SouthEuropean Seas (2013 - 2015)
  • Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Yönetimi Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu Projesi (2013 – 2014)

Deniz ve İç Sular

Deniz ve İç Sular Araştırmaları Stratejik İş Birimi 20 araştırmacı (10 doktora) ve 4 uzman teknisyenden oluşan 24 kişilik bir ekiple faaliyet göstermektedir. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile birimde toplam yaklaşık 21 milyon TL bütçe hacimli 15 proje yürütülmektedir.

-A +A
RSS - Deniz ve İç Sular beslemesine abone olun.