Deniz Çevresi Yönetimi

Ülkemizde turizm potansiyelinin, doğal güzelliklerin ve sosyo-ekonomik kaynakların büyük bir kısmını barındıran ve bu özelliği ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan kıyısal alanların bir bölümü kirlenme tehdidiyle karşı karşıyadır.  “TÜBİTAK- Ulusal Su AR-GE ve Yenilik Stratejisi (2012-2016)” ile yerüstü, yeraltı, kıyı ve geçiş sularında çevresel kalitelerin ve hedeflerinin belirlenmesi için araştırma ve geliştirme yapılması stratejisi ile; su kaynağına, kirleticiler açısından çevresel kalite standartlarının belirlenmesi başta olmak üzere kimyasal, fiziko-kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementlerini kapsayan çevresel hedefler ortaya konulmuştur. Bu çerçevede alıcı ortam kalitesinin tespit edilerek, deşarj kriterlerinin oluşturulmasında kullanılacak araçlar belirlenmiştir.  Ayrıca AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi kapsamında deniz sularımızın iyi çevresel  duruma ve Su Çerçeve Direktifi hedefleri doğrultusunda ise kıyı ve geçiş sularında iyi ekolojik ve kimyasal kalite durumuna ulaşılması hedeflenmektedir. Ancak Ülkemizde kıyı ve geçiş sularının ekolojik ve kimyasal durumları, denizlerimizin çevresel durumu ile ilgili yeterli izleme verisi ve AB direktifleriyle uyumlu izleme ve değerlendirme araçları bulunmamaktadır. 

Bu nedenlerle deniz ortamını insan aktivitelerinden kaynaklı baskılardan koruma, deniz,  kıyı ve geçiş suları kalitesinin etkin ve verimli bir şekilde yönetiminin gerçekleştirilmesi, su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Deniz çevresinin etkin bir şekilde yönetiminin sağlanabilmesi için deniz ortamının  izlenmesi,  kalite sınıflandırılmasının yapılması, kullanım amaçlarının ve yatırım planlamalarının sürdürülebilir kullanım hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda “Deniz ve iç Sular Grubu”muzda, ülkemizin deniz çevresi yönetimi çerçevesinde ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknik  altyapının sağlanması amacıyla kapsamlı projeler gerçekleştirilmektedir.

-A +A