Çevre Kalitesi İzleme ve Karakterizasyon

Su kaynakları, uzun vadede istikrarlı kullanılması gereken doğal zenginliklerdendir. Su kaynaklarının ekolojik durumlarının ortaya konulması ve iyi ekolojik konumlarının korunması, kötü statüdeki su kaynaklarının ise iyi statüye yükseltilmesi önem arz etmektedir.

Endüstriyel faaliyetler sonucu havaya suya veya toprağa yapılan deşarjların ve bunların çevreye olan etkilerinin izlenmesi; çevresel düzenleyici sistemin anahtar unsurudur. Bu amaçla, çevre mevzuatı kapsamında, Su (İçme - Kullanma Suyu, Yüzeysel Su, Yer Altı Suyu), Atık su, Toprak, Arıtma Çamuru, Katı Atık ve Atık yağlar için sanayi ve kamu kuruluşlarına örneklerin alınmasına, tanımlanmasına ve içeriklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.   

Çalışma Alanları:

  • Su  Karakterizasyonu
  • Atıksu Karakterizasyonu
  • Toprak Karakterizasyonu
  • Arıtma Çamuru Karakterizasyonu
  • Katı Atık Karakterizasyonu
  • Atık yağların Karakterizasyonu
-A +A