Ulusal Hedeflerin Belirlenmesi, Boşluk Analizi ve Sıcak Noktaların Güncellenmesi Çalıştayı

Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi “Ulusal Hedeflerin Belirlenmesi, Boşluk Analizi ve Sıcak Noktaların Güncellenmesi Çalıştayı (7-9 Şubat 2017)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve Enstitümüz tarafından yürütülen “Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi (2016-2017)” kapsamında “Ulusal Hedeflerin Belirlenmesi, Boşluk Analizi ve Sıcak Noktaların Güncellenmesi Çalıştayı”, 07-09 Şubat 2017 tarihleri arasında TÜBİTAK Başkanlık/Ankara Mustafa İnan Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin taraf olduğu Barselona ve Bükreş Sözleşmeleri Kara Kökenli Protokolleri ve ilgili Bölgesel Planlar ve ekosistem yaklaşımı çerçevesinde; kıyılarımızda “İyi Çevresel Duruma (GES)” ulaşmak için ulusal önlemler programının belirlenmesi ve önceliklendirilmesini amaçlayan Projemiz kapsamında düzenlenen Çalıştay’a konu ile ilgili paydaş kurumlardan katılım sağlanması beklenmektedir.

 

Saygılarımızla

TÜBİTAK MAM

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

 

İrtibat:

Gizem Çakmak: gizem.cakmak@tubitak.gov.tr

İmran Türe: imran.ture@tubitak.gov.tr

06.01.2017
-A +A