Türkiye Plajları Web Tabanlı Uygulama ile Takip Edilebilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında geliştirilen web uygulaması ile internet üzerinden plajların durumları hakkında bilgi alınabilecek.

Sahip olduğumuz eşsiz güzellikteki kıyı ve deniz sularımızın doğal özelliklerinin korunması sürdürülebilir ekonomik gelişme için son derece önemli olmakla birlikte, aynı zamanda dünya mirasının korunması bakımından da önemlidir. Gerçekleştirilen bu projede Türkiye kıyılarında bulunan tanımlı 1112 adet plajın yüzme suyu kalitesiyle birlikte yüzme suyu ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kirlilik kaynaklarının tespiti, kirlilik nedenleri, alınması gereken önlemler ve kirlilik izleme programı oluşturularak yüzme suyu plaj profilleri hazırlanmıştır. Proje kapsamında yüzme suyu plaj profil bilgileri için web uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama aynı zamanda çok kullanıcılı bir CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulaması olup, veri tabanındaki tüm bilgilerin coğrafik referanslı uygulanabilir bir harita üzerinde gösterilmesi ve detaylı bir yüzme suyu profil harita katmanı hazırlanarak halkın “Türkiye Plajları” ile ilgili olarak http://turkiyeplajlari.cevre.gov.tr/ adresini kullanarak kolayca bilgi alabilmesi sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen proje ile; Avrupa Birliği uyum sürecinde yeni AB “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”ne (2006/7/EC) uygun olarak yüzme suyu alanlarımızın özelliklerinin belirlenmesi, kıyı dinamiklerinin ve su kalitesinin tespit edilerek sınıflandırılması ve bunun sonucunda iyi yüzme suyu kalitesine ulaşılması için alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Aşağıda geliştirilen uygulamadan görüntüler verilmiştir.

Fotoğraflar

02.12.2014
-A +A