TÜBİTAK MAM’DAN TÜRKİYE İÇİN BİR İLK DAHA

Suyla Temas Eden “Metalik Olmayan” ve “Paslanmaz Çelik” Ürünler için BS Standardı Testlerine TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tam kapsamlı olarak başladı.

  • Suyla Temas Eden “Metalik Olmayan Ürünler” İçin BS 6920 Standardı Testleri

BS 6920 standardı “Metalik olmayan ürünlerin, suyun kalitesi üzerindeki etkileri bakımından, insan tüketimi amaçlı su ile temas halinde kullanıma uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanmasını içermektedir.  Standart kapsamında, malzemenin, suyun koku ve tadına etkisi, suyun görünümüne etkisi, mikrobiyal büyümeyi arttırıcı etkisi, malzemeden insan sağlığına zararlı maddelerin salınımı ve toksik metallerin salınımı test edilmekte, ayrıca suya geçebilen organik maddeler GCMS tanımlaması yöntemi ile incelenmektedir.

BS 6920:2014 kapsamında gerçekleştirilen testler:

BS 6920-2.2   Suyun Kokusu ve Tadı

BS 6920-2.3   Suyun Görünümü

BS 6920-2.4   Sucul Mikroorganizma Büyümesi

BS 6920-2.5   Sitotoksisite

BS 6920-2.6   Metallerin Ekstraksiyonu

BS 6920-3      Yüksek Sıcaklık Testleri

BS 6920-4      Suda Özütlenebilir Organik Maddelerin GCMS Tanımlaması

(Migrasyon Testi, TS EN 15768, BS EN 12873)

  • Suyla Temas Eden “Paslanmaz Çelik Ürünler” İçin BS EN 16056 Standardı Testleri

BS EN 16056: Paslanmaz çeliklerin pasif korozyon davranışlarının değerlendirilmesi

Korozyon, metalik malzeme kullanılan her alanda beklenen doğal bir olaydır. Korozyon olayı endüstrinin her dalında kendini gösterir. Atmosfer şartlarına açık tanklar, depolar, direkler, köprüler, araçlar, yeraltı boru hatları, betonarme demirleri, iskele ayakları, gemiler, borular, depolar ve birçok makine parçası korozyon olayı ile karşı karşıyadır. Özellikle klorür iyonları bulunan sıvı ortamlarda gerçekleşen korozyon olayının çevresel, ekonomik ve toplumsal olmak üzere birçok açıdan olumsuz sonuçları vardır.

Detaylı bilgi ve test yaptırmak için:

Telefon  : 0 262 677 20 00   (Test ve Analiz İşlemleri)

Faks      : 0 262 643 04 70                                            

E-Posta : analiz@tubitak.gov.tr 

 

Hizmet Fiyatları 

Başvuru Formu

 

22.03.2019
-A +A