TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) tarafından deniz araştırmaları yürütülen HMS Majestic Batığının Dalış Turizmine Açılması Projesi'nde çalışmaların sonuna gelindi.

PHYCOB projesinin oşinografik deniz seferi R/V TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi ile 11-20 Eylül tarihleri arasında Karadeniz'in Romanya ve Bulgaristan sularında gerçekleştiriliyor.

Malatya İli Stratejik Gürültü Haritaları ve Gürültü Eylem Planı TÜBİTAK MAM tarafından hazırlanıyor.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, kurumsal altyapısı ve yetişmiş proje ekibi ile gürültü yönetimi çalışmalarında öncü rol üstlenerek ülkemizde bu alandaki önemli bir boşluğu do

İSKİ ve TÜBİTAK MAM arasında 2015 yılında imzalanmasıyla başlayan projenin 4. ayağı 2021-2024 yılları arasında devam edecek.

İSKİ, TESKİ, BUSKİ, SERKA ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na çeşitli içmesuyu kaynağı olan havzalar için havza koruma plan ve özel hükümleri hazırlıyoruz

Biyometanizasyon Tesisi’nde üretilen biyogaz miktarı artırılarak, tesis atıkları gübre ve toprak şartlandırıcı olarak değerlendirilecek.

1
2
3
4
5
6
7

Haber Arşivi

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü imalat sanayine yönelik farklı sektörlerde Temiz Üretim Etüt çalışmaları yapıyor.

24.08.2021

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) ülkemiz koşullarını yansıtan güncel, doğru ve yerel verilerle Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanı'nı geliştiriyor.

24.08.2021

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Türkiye'nin çeşitli illerinde atıksu arıtma tesislerinde kirliliği kaynağında önleyerek sıfır atık çalışmaları yürütüyor.

24.08.2021

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ve BİYOFLORA LTD. tarafından arıtma çamurlarının biyogaza dönüşüm veriminin artırılması için Yerli Kavitasyon Reaktörü geliştirildi.

24.08.2021

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü olarak nitelikli insan kaynağının ülkemize kazandırılması hedefimiz doğrultusunda tüm olanaklarımız ile katkı sağlamaya devam ediyoruz.

06.07.2021

"Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği" Projesi Kapanış Toplantısı 30 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi

02.07.2021

Sayfalar

-A +A