“Havalimanları Stratejik Gürültü Haritaları ve Gürültü Eylem Planları” TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından hazırlanıyor.

Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi – Küçük Menderes Havzası Pilot Açılış Toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.

Yerleşim Alanlarında Kaynak Bazlı Gürültü Simülasyon Modellerinin Geliştirilmesi (GÜRSİM) Projesi kapsamında "Gürültü Haritalama ve Modelleme Eğitimi" TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirildi.

1
2
3
4
5
6
7