ZERO BRINE Projesi Açılış Toplantısı

Avrupa Birliği (AB) Horizon2020 çağrıları kapsamında desteklenmeye hak kazanan ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE)’nün ortak olduğu  “ZERO BRINE - Re-designing the value and supply chain of water and minerals: a circular economy approach for the recovery of resources from saline impaired effluent (brine) generated by process industries” projesi açılış toplantısı 19 Haziran 2017 tarihinde Hollanda Delft Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

4 yıl sürecek olan 22 ortaklı projede, membran filtrasyonu sonucu ortaya çıkan ve değerleri mineraller ve tuzları içeren konsantre akımdan, çeşitli teknolojiler kullanarak değerli madde geri kazanımı hedeflenmektedir. Membran teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak oluşan konsantrenin yönetimi, tüm Dünya’da ön plana çıkmış ve son yıllarda bu konuda yürütülen çalışmalar artmıştır. 

Delft Teknik Üniversitesi’nin Koordinatörlüğünü yaptığı ve TÜBİTAK MAM ÇTÜE’nin ortaklar arasında yer aldığı söz konusu proje kapsamında, kurulacak olan 4 pilot tesisten birisi Türkiye’de olacak ve ÇTÜE tarafından kurulacaktır. ÇTÜE, Su ve Atıksu Yönetimi ve Temiz Üretim Stratejik İş Birimlerinin işbirliği ile gerçekleştirilecek proje kapsamında, tekstil atıksularının geri kazanımı sonrasında oluşan membran konsantre akımının yeniden kullanılabilirliği değerlendirilecek, tuzun geri kazanımı ve safsızlıkların giderimi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Proje ortaklarının bir kısmı konsantrenin bertarafı ve konsantreden ürün elde edilmesi teknolojisi üstünde çalışacak, bir kısmı ise söz konusu deşarjların ekosisteme ve çevreye olan etkisini değerlendirecektir.

Açılış toplantısına ÇTÜE adına Doç. Dr. Ahmet Baban, Dr. Selda Murathocaoğlu ve Recep Partal katılım sağlarken,  proje yöneticisi Doç. Dr. Ahmet Baban tarafından TÜBİTAK MAM ve ÇTÜE hakkında bilgiler sunulmuş ve sorumlu olunan iş paketleri ile ilgili yapılacak çalışmalar diğer ortaklarla paylaşılmıştır.

19.07.2017
-A +A