ÜLKEMİZ HAVALİMANLARINDA GÜRÜLTÜ AZALTIM STRATEJİLERİ BELİRLENİYOR

“Havalimanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması ve Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde 22 Mart 2019 tarihinde, havalimanlarında uygulanabilecek gürültü azaltım strateji ve senaryolarını belirleme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi Başkanlığı’ndan, Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı’ndan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili personel ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü temsilcileri katılmışlardır. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden Enstitü Müdürü Dr. Selma AYAZ, Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Nesimi ÖZKURT ve Uzman Araştırmacı Deniz SARI katılım sağlamıştır. Uzman Araştırmacı Deniz SARI yurtdışındaki havalimanlarında uygulanan azaltım senaryoları ve eylem planı kapsamlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında 27 Eylül 2018 tarihinde imzalanan proje sözleşmesi kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan havalimanları için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) kapsamında yapılması gereken gürültü yönetimi çalışmaları stratejik gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarının hazırlanması amaçlanmıştır.

Havalimanlarında gürültü eylem planlarının oluşturulması çalışmaları kapsamında; Stratejik gürültü haritası hazırlanmış havalimanları için ÇGDYY’de belirtilen sınır değerlerin aşıldığı ve hassas yapıların bulunduğu sıcak noktalar ve gürültü açısından hassas alanlar değerlendirilerek Gürültü Yönetimine Aday Alanlar (GYAA) tespit edilecektir. Tespit edilen GYAA’lar önceliklendirilerek Gürültü Yönetim Alanları seçilecektir. Gürültü Yönetim Alanları (GYA) için alternatif azaltım senaryoları ve öneriler hazırlanacaktır. Geliştirilen azaltım senaryolarına ya da çözüm önerilerine yönelik maliyet analizi gerçekleştirilerek ilgili havalimanlarının gürültü eylem planı raporları oluşturulacaktır.

Fotoğraflar

27.03.2019
-A +A