Türkiye'de DHMİ Tarafından İşletilen Havalimanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması Projesi

T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan sözleşmeyle başlatılan "Türkiye'de DHMİ Tarafından İşletilen Havalimanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması" projesi kapsamında 31 havalimanının gürültü haritaları oluşturulmuştur. Projede çalışma planına göre 07-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında "Havalimanlarında Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanması Eğitimi" Gebze/KOCAELİ'nde gerçekleştirilmiştir. Eğitim, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma AYAZ’ın açılış konuşması ile başlatılmış, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nesimi ÖZKURT’un proje hakkında genel bilgiler sunumu ile devam etmiştir. Program kapsamında Deniz SARI, Samet Feyyaz HAMAMCI, Melike Neşe TEZEL, Muhammet ERDÖL’den oluşan proje ekibinin, temsili bir havalimanında örnek verilerle stratejik gürültü haritaları ve raporu hazırlama uygulama adımlarını aktarımı ile tamamlanmıştır. Eğitime, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile 31 havalimanı temsilcilerinden toplam 68 kişi katılım sağlamıştır.
Stratejik gürültü haritaları, azaltım ve kontrol tedbirlerinin alınacağı bölgelerin tespitinde kullanılabilen en önemli araçlardır. Maruz kalınan gürültünün stratejik tahmini ile birlikte (etkilenen nüfusun seviyeye bağlı maruziyet yüzdeleri) gürültü politikasının ilerideki gelişimine de yardım etmektedir. Ayrıca, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamuya ve karar mercilerine bilgi vermesi açısından da önem taşımaktadır. Stratejik gürültü haritası sonuçları ile gürültü unsuru göz önünde bulundurularak ileride oluşabilecek gürültü problemleri de büyük oranda planlama aşamasında önlenebilmektedir.
AB uyum sürecinde ulusal programımızda yer alan ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda olan 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Direktifi (END) uyumlaştırma çalışmaları ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) hazırlanmıştır. ÇGDYY’de yer alan belirli kriterler çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlara stratejik gürültü haritalarının oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir. Mevzuata göre havalimanı stratejik gürültü haritalarının hazırlanması, işletmeci kurum/kuruluş sorumluluğundadır.
Bu proje ile ülkemizde ulaştırma sektöründe önemli bir paya sahip ve artan yatırımlarla daha da önem kazanacak olan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen toplamda 39 havalimanının stratejik gürültü haritaları tamamlanmış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bununla birlikte, kapsamda yer alan havalimanları için Gürültü Simülasyon Modeli geliştirilmiştir. 31 Havalimanının etki alanında (Havaalanı referans noktası merkez alınarak 25 Km yarıçapındaki dairesel alan) gündüz (07-19), akşam (19-23) ve gece (23-07) zaman dilimlerine yönelik ÇGDYY’de belirtilen dB(A) seviyeleri için;
-gürültüden etkilenen alan büyüklükleri,
-konut, okul ve hastane sayıları,
-konutlarda yaşayan kişi sayıları hesaplanmıştır.

Ayrıca, havalimanları çevresinde belirlenen çalışma alanları için;

  • 5 dB (A) aralığı haritaları
  •  >55, >65 ve >75 dB(A) haritaları
  •  Cephe haritaları
  •  Sınır değer haritaları
  •  Kontur haritaları oluşturulmuştur.

Fotoğraflar

07.06.2018
-A +A