TÜRKİYE DENİZ ÇEVRESİ STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI PROJESİ İYİ ÇEVRESEL DURUM VE İZLEME PROGRAMI ÇALIŞTAYI –1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yürütülen “Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesi”nin ‘1. İyi Çevresel Durum (İÇD) ve İzleme Programı (İP) Çalıştayı’, 26-27-28 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen “Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesi”nin ‘1. İyi Çevresel Durum (İÇD) ve İzleme Programı (İP) Çalıştayı’, 26-27-28 Mart 2019 tarihleri arasında TÜBİTAK Mustafa İnan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE), Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Büyükşehir Belediyeleri, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB), Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) oluşan 99 kişi katılım sağladı. 

Üç gün süren Çalıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Varır’ ın açılış konuşması ile başladı. Akabinde sırasıyla, TÜBİTAK MAM ÇTÜE’den Proje Yürütücüsü Gülsen Avaz, projenin tanıtımını ve bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar; Aslı Süha Günay, proje kapsamında paydaşlardan beklenenler ve proje çalışma gruplarının çalışma yöntemleri; Proje Koordinatörü Doç. Dr. Çolpan Polat Beken, proje kapsamında, ilk Değerlendirme Raporları, İÇD Tanım ve Hedefleri ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler.

Öğleden sonraki oturumlarda, teknik çalışma grupları tarafından, farklı salonlarda grup liderleriyle birlikte ilk raporların değerlendirilmesi ve revizyonu için çalışmalar gerçekleştirildi. Çalıştayın ikinci günü ise teknik çalışma grupları, grup liderleriyle birlikte İÇD Tanım ve Hedefleri ve İP oluşturarak, revizyon değerlendirmelerini yaptılar. Çalıştayın son gününde ise, teknik çalışma grubu liderleri tarafından, çalışma sunumları gerçekleştirilerek, soru-cevap bölümü ile katkı ve değerlendirmeler alındı.

Fotoğraflar

08.05.2019
-A +A