Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesi Açılış Toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yürütülen “Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesi”nin Açılış Toplantısı 19 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)  tarafından yürütülen “Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesi”nin Açılış Toplantısı 19 Aralık 2018 tarihinde, TÜBİTAK Başkanlık Feza Gürsey Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE), Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, kıyı illeri valilikleri ve büyükşehir belediyeleri, TÜİK, SHODB, üniversiteler ve STK’lardan oluşan 127 kişi katılım sağladı.

Açılış Toplantısı, TÜBİTAK MAM ÇTÜE Müdürü Dr. Selma Ayaz’ın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran’ın açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarında; Proje’nin önemi, amacı ve kapsamının yanı sıra planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesinin sağlanabilmesi için paydaş kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının altı çizildi.

Daha sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Şube Müdürü Huri Eyüboğlu ve Çevre İzleme ve Denetleme Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Şube Müdürü Serap Kantarlı projenin hangi ihtiyaçlar doğrultusunda başlatıldığı ve proje kapsamında yapılan çalışmalarını içeren sunumlarını gerçekleştirdiler. Bu sunumların ardından, TÜBİTAK MAM ÇTÜE Proje Yöneticisi Gülsen Avaz tarafından, projenin tanıtımı ve bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirildi.  

Öğleden sonraki oturumda, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Çolpan Polat Beken “Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi”nin AB ülkelerinde uygulanması ve bu kapsamda ülkemizde oluşan mevcut kapasiteden bahsedilen sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra TÜBİTAK MAM ÇTÜE’den Aslı Süha Günay, proje kapsamında paydaşlardan beklenen katkıları, proje çalışma grupları ve faaliyetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

 Toplantının sonunda katılımcılarla birlikte, proje ile ilgili soruların cevaplandırıldığı ve birlikte yapılacak çalışmalarda karşılıklı verilebilecek katkıların değerlendirildiği soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.

Fotoğraflar

04.01.2019
-A +A