TÜBİTAK MAM ÇTÜE ve İMSAD ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) Müdürü Dr. Selma Ayaz ve Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Nesimi Özkurt, 3 Ocak 2019 tarihin de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ı ziyaret etti.

Söz konusu ziyarette, İMSAD ile yürütülen çalışmalar “Çevresel Gürültü Kontrolüne Yönelik Yerli Gürültü Bariyer Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulanması” hakkında bilgi verildi. Özellikle I. ve II. 100 Günlük İcraat Programlarında yer alan “Gürültü Bariyer Sistemleri İçin Yerli İmkânlarla Geliştirilecek Bariyer Sistemlerinin Uygulanması”nın önemi taraflarca vurgulanarak, her iki Kurumda öncü görev üstleneceğini ifade etti.

AB Çevre Direktifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından, 2010 yılında yayımlanan yönetmelik ile çevresel gürültü kavramı, yönetilmesi, yürütülmesi konuları tanımlandı. Ancak belediyelerin tamamlaması gereken çeşitli çalışmaları yeterli hız ve kapsamda gerçekleştirememesi üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan proje ile toplamda “36 İlde Stratejik Gürültü Haritaları” hazırlandı. Ayrıca, 41 ilde Gürültü Haritalarının hazırlanması için “Gerekli Kaynak Bazlı Gürültü Envanter Altyapısı” hazırlandı.   2019 Yılı sonuna kadar ise; Envanter Altyapısı hazırlanmış olan 20 ilin Gürültü Haritası tamamlanacak.

TÜBİTAK MAM ÇTÜE, Çevresel Gürültü Yönetimi çalışmaları ile mevcut durum analizleri tamamlanmış olan illerdeki ihtiyaçlar kapsamında, gürültü azaltım ve kontrol teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmalarında kullanılacak “Yerli Gürültü Bariyer Sistemlerinin Geliştirilmesini” amaçlamaktadır. Çevresel gürültüye dair mevcut durum analizleri kapsamında, yerleşim alanlarında stratejik gürültü haritaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, bu projeleri takiben gürültünün azaltılmasına yönelik çeşitli malzemelerin kullanılması durumunda senaryolar geliştirilmekte ve model tasarımları da yapılmaktadır. Bu projeler, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve belediyelerin işbirliğiyle sürdürülmektedir.

2018 yılında TÜBİTAK MAM ÇTÜE, olası işbirliklerini görüşmek üzere Türkiye İMSAD bünyesinde çalışmalara başladı. Gerçekleştirilen toplantılar sonucunda;

  • Şehirlerde trafik kaynaklı çevresel gürültü kontrol sistemlerinin tasarımı ve uygulaması
  • Alıcı odaklı çevresel gürültü maruziyetinin azaltımı

Konuların da işbirliği geliştirilmesine karar verildi.

Ülkemizin öncelikleri göz önüne alınarak; “Yerli Gürültü Bariyer Sistemlerinin Geliştirilmesi “ kapsamında “Şehirlerde Trafik Kaynaklı Çevresel Gürültü Kontrol Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması” ile ilgili işbirliği modeli oluşturuldu ve çalışmalar bu doğrultuda başladı.

 

04.01.2019
-A +A