TÜBİTAK MAM ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ (ÇTÜE) İSTANBUL ULUSLARARASI ÇEVRE ZİRVESİ’NE KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi”,  6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. İstanbul’da gerçekleşen Zirve’ye, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)  Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) katılım sağladı.

İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi, kamu, kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, şehir plancıları, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili sektör temsilcilerinin “Yaşanabilir Çevre için Dönüşüm” amacıyla oluşturmuş oldukları önemli bir platformdur.

Zirve’de, çevre eylem planı, atıkların geri kazanımı, atıktan enerji üretimi, küresel iklim değişikliği, hükümetlerin ve şehirlerin çevre vizyonları, biyoçeşitliliğin korunması, deniz yüzeyi, kıyı ve plaj temizliği gibi konular ile çevre dostu çözümler ve gelecek perspektifleri üzerinde duruldu.

Fuar alanındaki TÜBİTAK MAM ÇTÜE’ye ait standımızda, Yerli Baca Gazı Analizörü (YEBA), RV Marmara Araştırma Gemisi, Hibrit Kavitasyon Reaktörü, Seramik Membran Filtreler, Deniz Tarama Çamurlarından Geri Kazanılan Dolgu Malzemeleri, Biyolojik Azot Giderişinde Kullanılan Anammox Bakterisi, Atık Su Geri Kazanım Uygulamaları, Hava Kalitesi Ölçümü İçin Pasif Örnekseyiciler ürün olarak sergilendi ve ilgilenen kişiler ile buluşma fırsatı yakaladı.

Fotoğraflar

14.12.2018
-A +A