Trabzon İlinin Gürültü Eylem Planları TÜBİTAK MAM tarafından hazırlanıyor

20 Haziran 2018 tarihinde “Trabzon İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi” açılış ve 1. koordinasyon toplantısı Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Songül BAYRAK, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden ilgili birim temsilcileri, Akçaabat Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi temsilcileri ile projeye katkı sağlayabilecek diğer kurum/kuruluş temsilcileri katılmışlardır. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden Proje Yürütücüsü Araştırmacı Muhammet ERDÖL proje tanıtım sunumu gerçekleştirmiş ve Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Nesimi ÖZKURT ile birlikte proje kapsamında temin edilmesi gereken verilerle ilgili bilgilendirme yapmıştır.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında 23 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan proje sözleşmesi kapsamında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) ve 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Direktifi'nde (END) belirtilen kriterlere göre Trabzon’da stratejik gürültü haritaları hazırlanan yerleşim alanlarında çevresel gürültü açısından sıcak noktalar belirlenecek ve azaltım senaryolarının geliştirileceği gürültü eylem planları hazırlanacaktır.

Bu çalışma kapsamında; Trabzon’da stratejik gürültü haritası hazırlanan yerleşim alanlarında her kaynak grubu için (karayolu, sanayi, eğlence, havalimanı) ÇGDYY’de belirtilen sınır değerlerin aşıldığı ve hassas yapıların yer aldığı Gürültü Yönetimine Aday Alanlar (GYAA) belirlenecektir. Koordinasyon toplantıları düzenlenerek sorumlu kurum ve kuruluşların görüşleri alınacak ve GYAA’lar içerisinden Gürültü Yönetim Alanları (GYA) tespit edilecektir.  Paydaş kurum/kuruluşlar tarafından planlanan ve gürültü yönetimine etki edebilecek projeler de değerlendirilerek belirlenen GYA’lar için kaynak bazlı alternatif azaltım senaryoları geliştirilecektir. Azaltım senaryolarında yer alan çözümler için, mevcut envanter bilgileri, sayısal yükseklik haritaları vb. tüm gerekli bilgiler kullanılarak modellemeler yapılacaktır. Geliştirilen azaltım senaryolarına yönelik fayda-maliyet analizleri gerçekleştirilerek elde edilen tüm hesaplama ve değerlendirme sonuçlarını içeren Gürültü Eylem Planı raporu hazırlanacaktır.

Fotoğraflar

11.07.2018
-A +A