Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirmesi Projesi Açılış toplantısı

-A +A

TÜBİTAK MAM ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirmesi Projesi açılış toplantısı, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kaya YILDIZ,  OSİB Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal DİKMEN, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Sayın Dr. Selma AYAZ, Proje Yürütücüsü Dr. Oltan CANLI ve Tübitak MAM ÇTÜE Proje ekibi katılımıyla 16 Kasım 2017 Perşembe günü Ankara’da DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıya proje kapsamında yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan 5 bölge ( Bursa, Eskişehir, Konya, Ankara ve Isparta) ile ilgili kurum ve kuruluşları (Teknik Araştırma ve Kalite kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan, Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu Daire Başkanlığı, Atıksu Daire Başkanlığı, Jeoteknik ve YAS Daire Başkanlığı, Teknoloji Dairesi başkanlığı) 86 temsilci ile katılım sağlamıştır.  
Açılış toplantısında TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Sayın Dr. Selma AYAZ tarafından proje çalışması ile ilgili özet bilgilendirme yaptıktan sonra proje yürütücüsü Dr. Oltan Canlı tarafından Proje tanıtım sunumu ile numune alımı, teslimi ve analiz ile analiz sonuçları ve raporlama konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirmesi Projesi Bilgi Notu:

Proje ile Sakarya Havzası’nda “Yüzeysel ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” gerekliliklerine uygun olarak hazırlanan Havza İzleme Programı çerçevesinde su kalitesinin izlenmesi ve elde edilen tüm verilerin ilgili mevzuata göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje, Sakarya Havzası’nda “Yüzeysel ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” gerekliliklerine uygun olarak hazırlanan Havza İzleme Programı çerçevesinde nehir, göl, geçiş ve kıyı sularında ulusal mevzuata uygun şekilde, gözetimsel (ön) izleme ve korunan alan izleme noktalarından numune alımı, talep edilen parametrelerin ölçüm ve analizlerinin yapılması, tüm izleme sonuçlarının ilgili mevzuatlara göre değerlendirilmesi ve raporlanması, DSİ SVT-Su Kalitesi Modülü’ne havza bazında koordinatları ile birlikte girilmesi, “Ulusal Su Bilgi Sistemi”nin devreye alınmış olması durumunda, verilerin bu sisteme SVT üzerinden aktarımının sağlanması, numune alımı dâhil olmak üzere bu iş kapsamındaki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik analiz ve izlemeler hakkında DSİ personeline teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi, iş kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü altyapılarının mevcut durumunun tespit edilerek kısa orta ve uzun vadeli olarak planlamalarının yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.

Fotoğraflar

22.11.2017