“Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi” Kapanış Toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında imzalanan sözleşme ile 10 Ekim 2015 tarihinde başlatılan “Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi” kapsamında 18 Nisan 2018 tarihinde Ankara/Söğütözü “Wyndham Otel”de proje kapanış toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Cihaz temsilcileri, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) ve Türkiye genelindeki bazı hastane temsilcileri katılım sağladı.

Toplantı, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz ve Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve proje çıktıları, TÜBİTAK MAM Proje Yürütücüsü Dr. Selda Murat Hocaoğlu tarafından anlatıldı.  Ardından gerçekleşen tartışma bölümünde, proje kapsamında hazırlanan ve sağlık kuruluşlarında oluşan atıksuların/sıvı atıkların yönetimine ilişkin yönlendirici bir kılavuz niteliği taşıyan Sağlık Kuruluşları Atıksu/Sıvı Atık Yönetimi El Kitabı konuları kapsamında katılımcıların görüşleri alındı. Hazırlanan el kitabında konunun tüm boyutlarının detaylı olarak değerlendirildiği, bu el kitabının sağlık sektöründe oluşan atıksuların/sıvı atıkların yönetimine büyük katkı sağlayacağı ve benzer bir çalışmanın olmadığı sektörde faaliyet gösteren çeşitli katılımcılar tarafından ifade edildi ve tüm proje çıktıları beğeni ile karşılandı.

Fotoğraflar

18.05.2018
-A +A