NİTRATA HASSAS BÖLGELERİN BELİRLENMESİ VE EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sahibi olduğu, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yürütülen “Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi ve Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi” nin II. Çalışma Grubu Toplantısı 3 Eylül 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Hasan ÖZLÜ ’nün açılış konuşması ile başladı.

27 Kasım 2018 tarihinde başlayan projede, Türkiye’deki tüm nehir havzalarında nitrata hassas bölgeler belirlenerek eylem planları hazırlanacaktır. Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Sayın Dr. Ali Kılıç ÖZBEK başkanlığında gerçekleşen toplantıda, projede pilot havza olarak çalışılan Gediz Havzası’nda gelinen aşamalar TÜBİTAK MAM Çevre Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Sayın Dr. Selma AYAZ tarafından katılımcılara aktarıldı. Projede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları, Su Kalitesi Modelleme çalışmaları, Yeraltı ve Yerüstü sularında NHB belirleme çalışmaları proje ekibi tarafından gerçekleştirilen sunumlar ile katılımcılarla paylaşıldı. İyi Tarım Uygulamaları Kodu çerçevesinde gerçekleşen ve gerçekleşecek çalışmalar ise Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi uzman akademisyenleri tarafından paylaşıldı.

Proje Çalışma grubunda, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ilgili daire başkanlıkları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, TAGEM, BÜGEM uzmanları, Gediz Havzası’nda yer alan ilgili Tarım İl Müdürlükleri yetkilileri, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nden akademisyenler katılım sağladı.

Toplantı, katılımcıların soruları ve genel değerlendirme yapılarak sona erdi.

Fotoğraflar

30.09.2019
-A +A