KÜÇÜK MENDERES HAVZASI PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI

TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında açılan ‘Sürdürülebilir Su Yönetimi Çağrı Programı’nda, büyük ölçekli bütçe ile desteklenen “Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Pilot Projesi”nin Açılış Toplantısı 23 Kasım 2018 tarihinde İzmir, MMO Tepe Kule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirildi.

Projenin amacı; Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) (SÇD) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yüzeysel su kaynaklarına yapılan deşarjların standartlarını belirlemek amacıyla uygulanan yaklaşımları bir arada incelemek ve sentezleyerek alıcı ortam bazlı deşarj limitlerini geliştirmek ve ülkemiz havzalarında da uygulanabilecek modelleme ve optimizasyon tabanlı bir çözüm yaklaşımı ortaya koymaktır.

Projenin yöneticiliğini TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) yapmaktadır. Proje yürütücü ortakları İzmir Dokuz Eylül (DEÜ) ve Pamukkale Üniversiteleridir (PAÜ). Proje süresi 30 aydır.

Toplantıya, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir İlinde bulunan OSB’ler ve endüstriyel kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşması, Proje Yöneticisi Dr. Selma Ayaz tarafından yapıldı. TÜBİTAK-MAM ÇTÜE’den Uzman Araştırmacı Dr. Mehmet Dilaver proje tanıtımını ve projede kullanılacak yöntemler ile ilgili sunumunu yaptı. Akabinde, DEÜ grubunun proje yürütücüsü ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Elçi tarafından “Matematiksel Modelleme Uygulayarak Küçük Menderes Su Kalitesinin Belirlenmesi” başlıklı sunum yapılarak yağış, akış ve taşınım süreçlerinin benzeşiminin matematiksel modelleme ile nasıl yapılacağı konusunda bilgi verildi. Ardından PAÜ grubunun proje yürütücüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tamer Ayvaz tarafından “Simülasyon-Optimizasyon Modelleri ile Alıcı Ortam Bazlı Endüstriyel Deşarj Standartlarının Belirlenmesi” başlıklı sunum yapıldı.

Toplantının kapanış bölümünde, katılımcılar ve proje çalışanları arasında görüş alışverişi yapıldı. Projenin gerçekleştirilmesi ile su kaynaklarını olumsuz etkileyen öncelikli kirleticilerin havza ölçeğinde kontrolüne ilişkin modelleme ve optimizasyon esaslı bir yaklaşımın geliştirilmesinin oldukça faydalı olacağı sonucuna varıldı.

28.11.2018
-A +A