KİMYASAL VE FİZİKOKİMYASAL, BİYOLOJİK VE HİDROMORFOLOJİK İZLEME EĞİTİMİ

“Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve Devlet Su İşleri (DSİ) Kapasite Geliştirmesi Projesi” kapsamında Antalya’da “Kimyasal ve Fizikokimyasal, Biyolojik ve Hidromorfolojik İzleme Eğitimi” gerçekleştirildi.

TÜBİTAK MAM ÇTÜE tarafından yürütülen “Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirmesi Projesi” kapsamında 14-18 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya’da “Kimyasal ve Fizikokimyasal, Biyolojik ve Hidromorfolojik İzleme Eğitimi” gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, DSİ  TAKK Dairesi, DSİ  Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlükleri  ile DSİ Şube Müdürlükleri Laboratuvarlarından gelen yaklaşık 90 kadar uzmana aşağıdaki eğitimler verildi.

Dr. Oltan Canlı; Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Sularda Mikrokirletici Analizleri

Baki Kalay; Kimyasal ve Fizikokimyasal Analizler için Numune Alma

Melih Kayal; DSİ-Su Kalitesi İzleme ve Su Veri Tabanı (SVT)

Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül; Sakarya Havzasında Biyolojik Çeşitlilik Genel Değerlendirme

Doç. Dr. Nurcan Özkan; Bentik Makroomurgasız Biyolojik Çeşitliliği

Doç. Dr. Arzu Morkoyunlu Yüce; Fitoplankton Biyolojik Çeşitliliği, Fitobentoz Biyolojik Çeşitliliği

Dr. Sadi Aksu; Ekolojik (Balık) indekslerinin Değerlendirmesi

Prof. Dr. Özgür Emiroğlu; Balık Biyoçeşitliliği Havza Bazlı Değerlendirme

Dr. Arda Acemi; Makrofit Biyolojik Çeşitliliği

Hidrojeoloji Müh. Ender Ertunç; Hidromorfolojik İzlemeler

Fotoğraflar

24.01.2019
-A +A