Kahramanmaraş İlinin Gürültü Eylem Planları TÜBİTAK MAM tarafından hazırlanıyor

22 Şubat 2018 tarihinde ‘Kahramanmaraş İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi’ Projesi açılış ve 1. koordinasyon toplantısı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih BÜLBÜL, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim ATA, Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Yalçın DOBOĞLU ve projeye katkı sağlayabilecek kurum temsilcileri katılmışlardır. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden Proje Yürütücüsü Araştırmacı Melike Neşe TEZEL proje tanıtım sunumu gerçekleştirmiş ve Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Nesimi ÖZKURT ile birlikte proje kapsamında temin edilmesi gereken verilerle ilgili bilgilendirme yapmıştır.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arasında 4 Ocak 2018 tarihinde imzalanan proje sözleşmesi kapsamında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) ve 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Direktifi'nde (END) belirtilen kriterlere göre Kahramanmaraş’ta stratejik gürültü haritaları hazırlanan yerleşim alanlarında çevresel gürültü açısından sıcak noktalar belirlenecek ve azaltım senaryolarının geliştirileceği gürültü eylem planları hazırlanacaktır.

Bu çalışma kapsamında; Kahramanmaraş’ta stratejik gürültü haritası hazırlanan yerleşim alanlarında her kaynak grubu için (karayolu, demiryolu, sanayi ve eğlence) ÇGDYY’de belirtilen sınır değerlerin aşıldığı ve hassas yapıların yer aldığı Gürültü Yönetimine Aday Alanlar (GYAA) belirlenecektir. Koordinasyon toplantıları düzenlenerek sorumlu kurum ve kuruluşların görüşleri alınacak ve GYAA’lar içerisinden Gürültü Yönetim Alanları (GYA) tespit edilecektir.  Paydaş kurum/kuruluşlar tarafından planlanan ve gürültü yönetimine etki edebilecek projeler de değerlendirilerek belirlenen GYA’lar için kaynak bazlı alternatif azaltım senaryoları geliştirilecektir. Azaltım senaryolarında yer alan çözümler için, mevcut envanter bilgileri, sayısal yükseklik haritaları vb. tüm gerekli bilgiler kullanılarak modellemeler yapılacaktır. Geliştirilen azaltım senaryolarına yönelik fayda-maliyet analizleri gerçekleştirilerek elde edilen tüm hesaplama ve değerlendirme sonuçlarını içeren Gürültü Eylem Planı raporu hazırlanacaktır.

Fotoğraflar

22.01.2018
-A +A