HAVALİMANLARI STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALARI PROJESİ

 “Havalimanları Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması ve Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi Projesinin Açılış Toplantısı ve Çalıştayı”, 19-20 Kasım 2018 tarihleri arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Açılış Toplantısı ve Çalıştayına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çevre Uzmanları, proje kapsamında yer alan havalimanlarının ilgili personelleri ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) proje ekibi temsilcileri katıldı. TÜBİTAK MAM ÇTÜE’den Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Nesimi Özkurt, proje tanıtım sunumu ile proje kapsamında temin edilmesi gereken verilerle ilgili genel bilgilendirme yaptı.

Uzman Araştırmacı Deniz Sarı, havalimanlarında stratejik gürültü haritaları hazırlama metodolojisi ve proje kapsamındaki havalimanları ile ilişkisi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Araştırmacı Melike Neşe Tezel, havalimanlarında gürültü eylem planları hakkında genel bilgilendirme yaparak, proje kapsamında alternatif eylemleri açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan havalimanları için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) ile ilgili yapılması gereken “Gürültü Yönetimi Çalışmaları, Stratejik Gürültü Haritaları ve Gürültü Eylem Planları” hazırlanacaktır.

Proje kapsamında; Denizli Çardak Havalimanı, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, Kastamonu Havalimanı, Kars Harakani Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı, Sinop Havalimanı, Muş Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Kahramanmaraş Havalimanı, Kayseri Havalimanı, Van Ferit Melen Havalimanı’nda stratejik gürültü haritaları oluşturulacaktır.

Stratejik Gürültü Haritası hazırlanmış havalimanları için, ÇGDYY’de belirtilen sınır değerlerin aşıldığı ve hassas yapıların bulunduğu sıcak noktalar ve gürültü açısından hassas alanlar değerlendirilerek Gürültü Yönetimine Aday Alanlar (GYAA) tespit edilecektir. Tespit edilen GYAA’lar önceliklendirilecek, Gürültü Yönetim Alanları seçilecektir. Gürültü Yönetim Alanları (GYA) için alternatif azaltım senaryoları geliştirilecektir. Azaltım senaryolarında yer alan çözümler için geliştirilen senaryolar kapsamında; öngörülen gürültü azaltımını sağlayacak eylemler kullanılarak modellemeler yapılacak ve bu eylemler uygulandıktan sonra mevcut gürültü seviyesindeki azalma düzeyleri belirlenecektir. Akabinde, koordinasyon toplantıları düzenlenerek diğer proje paydaşlarının görüşleri alınacak ve önerilen çözüm alternatifleri uygulanabilirlik açısından değerlendirilecektir. Geliştirilen azaltım senaryolarına yönelik maliyet analizi gerçekleştirilerek, ilgili havalimanlarının “Gürültü Eylem Planı Raporları” oluşturulacaktır.

04.12.2018
-A +A