GÜRSİM PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİM DÜZENLENDİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK MAM işbirliğiyle yürütülen "Yerleşim Alanlarında Kaynak Bazlı Gürültü Simülasyon Modellerinin Geliştirilmesi (GÜRSİM) Projesi” kapsamında, 21 ilin gürültü haritaları oluşturulmaktadır. Proje Çalışma Planına göre; 15-20 Ekim 2018 tarihleri arasında "Gürültü Haritalama ve Modelleme Eğitimi" TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirildi. Eğitim, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nesimi ÖZKURT’un açılış konuşması ile başladı ve proje hakkında genel bilgilendirme sunumu yapıldı. Deniz SARI, Samet Feyyaz HAMAMCI, Melike Neşe TEZEL, Muhammet ERDÖL’den oluşan Proje Ekibi tarafından “Temsili Bir İlde Örnek Verilerle Stratejik Gürültü Haritaları ve Raporu Hazırlama Uygulama Adımları” aktarıldı.

Eğitime, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri ile 16 il belediyelerinden toplam 35 kişi katılım sağladı.

Stratejik Gürültü Haritaları, azaltım ve kontrol tedbirlerinin alınacağı bölgelerin tespitinde kullanılabilen en önemli araçlardır. Maruz kalınan gürültünün stratejik tahmini ile birlikte (etkilenen nüfusun seviyeye bağlı maruziyet yüzdeleri) gürültü politikasının ilerideki gelişimine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamuya ve karar mercilerine bilgi vermesi açısından da önem taşımaktadır. Stratejik Gürültü Haritası Sonuçları ile gürültü unsuru göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte oluşabilecek gürültü problemleri de büyük oranda planlama aşamasın da önlenebilmektedir.

AB uyum sürecinde, ulusal programımızda yer alan ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda olan “2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Direktifi (END) Uyumlaştırma Çalışmaları” ile “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY)” hazırlanmıştır. ÇGDYY’de yer alan belirli kriterler çerçevesinde, çeşitli kurum ve kuruluşlara Stratejik Gürültü Haritalarının oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir.           

Bu proje ile birlikte, kapsamda yer alan yerleşim merkezleri için “Gürültü Simülasyon Modeli” geliştirilmektedir. 21 ildeki etki alanlarında; gündüz (07-19), akşam (19-23) ve gece (23-07) zaman dilimlerine yönelik ÇGDYY’de belirtilen dB(A) seviyeleri için;

  • gürültüden etkilenen alan büyüklükleri,
  • konut, okul ve hastane sayıları,
  • Konutlarda yaşayan kişi sayıları

hesaplanmaktadır.

Ayrıca, yerleşim yerlerinde belirlenen çalışma alanları için;

  • 5 dB (A) Aralığı Haritaları
  • >55, >65 ve >75 dB(A) Haritaları
  • Cephe Haritaları
  • Sınır Değer Haritaları
  • Kontur Haritaları

oluşturulmaktadır.

Fotoğraflar

09.11.2018
-A +A