GEDİZ HAVZASI NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI PROJESİ TAMAMLANDI

“Gediz Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin paydaşlara bilgi verilmesi, projede elde edilen deneyim ve teknik birikimin aktarılması ve kurumlar arası iş birliğine yönelik farkındalığın oluşturulması maksadıyla 30 Eylül 2019 tarihinde, Manisa Büyük Saruhan Otel’de T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ev sahipliğinde “Proje Kapanış Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıya, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından, DSİ Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden, Orman Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğünden, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinden, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden, İl Sağlık Müdürlüklerinden, İlbank merkez ve taşra teşkilatından, TÜİK Bölge Müdürlüğünden, Organize Sanayi Bölgelerinden, il ve ilçe Belediyelerinden, Su ve Kanalizasyon İdarelerinden, Sulama Kooperatiflerinden, Üniversitelerden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından yaklaşık 100 temsilci katılım sağladı.

Projenin amacı Gediz Havzası’nda denizler hariç, kıyı suları dahil olmak üzere yerüstü suları ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına yönelik Gediz Havzası Nehir Havza Yönetim Planının hazırlanmasıdır. Proje Temmuz 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşmaları TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma AYAZ ile Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal DİKMEN tarafından yapıldı. Devamında TÜBİTAK MAM Uzman Araştırmacısı Dr. Mehmet DİLAVER tarafından Proje Amaç ve Kapsamı, Havza Karakterizasyonu, Kalite ve Miktar Yönetimi Açısından Sıcak Noktaların Belirlenmesi, İzleme Çalışmaları, Çevresel Hedeflerin Belirlenmesi, Tedbirler Programının Hazırlanması, Modelleme Çalışmaları, Tedbirlerin Maliyetleri ve Muafiyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı

Toplantı, katılımcıların proje ile ilgili sorularının cevaplandırıldığı ve uygulamaya yönelik ileride birlikte yapılacak çalışmalarda karşılıklı verilebilecek katkıların ele alındığı tartışma ve değerlendirme bölümü ile sona erdi.

Fotoğraflar

03.10.2019
-A +A