Gediz Havzası GMTY Projesi Başarıyla Tamamlandı

-A +A

Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin paydaşlara bilgi verilmesi, projede elde edilen deneyim ve teknik birikimin aktarılması, kurumlar arası işbirliğine yönelik farkındalığın oluşturulması amacıyla 24 Kasım 2017 tarihinde İzmir Ramada Plaza Otel’de OSİB ve TÜBİTAK MAM ev sahipliğinde “Sonuç Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz ile Su Yönetimi Genel Müdür Yrd. Bilal Dikmen’in açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya Vali Yardımcıları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Su ve Kanalizasyon İdareleri, Üniversiteler ve Sanayi Tesisleri başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 100 temsilci katıldı.

GMTY Projesinin amacı, Gediz Havzası’nın mevcut su kalitesine bağlı olarak noktasal ve yayılı kaynaklar için, alıcı ortamda kirletici bazında izin verilebilir toplam kirletici yükün belirlenmesidir. Bu yaklaşımla parametre bazında alıcı ortamda bulunması gereken toplam yüklerin belirlenmesinin yanı sıra, bu yüklerin kaynaklar arasında dağıtılması, noktasal kaynaklar için deşarj limitleri, yayılı kaynaklar için ise yük azaltım tedbirlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Proje, Haziran 2015-Haziran 2017 tarihleri arasında 2 yıllık bir sürede gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda TÜBİTAK MAM Proje Yürütücüsü Dr. Hande Haksevenler tarafından yapılan sunumda, proje kapsamı, yapılan izleme çalışmaları, projede elde edilen temel çıktılar hakkında bilgiler aktarıldı. İkinci bölümde ise kirleticiler için alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların detayı, uygulanan metodoloji ve kısa, orta, uzun vadede ülkemiz için önerilen yol haritasına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların proje ile ilgili sorularının cevaplandırıldığı ve uygulamaya yönelik ileride birlikte yapılacak çalışmalarda sağlanabilecek katkıların ele alındığı değerlendirme bölümü ile toplantı son buldu.

Fotoğraflar

14.12.2017