GAP Bölgesi’nde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi Kapanış Toplantısı ve Çalıştayı

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (GAP) Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi Kapanış Toplantısı ve Çalıştayı” Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sahibi TÜBİTAK Marmara araştırma Merkezi (MAM)’ın yürütücüsü olduğu ve 13 Kasım 2015 tarihinde başlayan “GAP Bölgesi’nde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Projesinin Kapanış Toplantısı ve Çalıştayı”, 27-28 Aralık 2018 tarihinde Şanlıurfa Nevali Otel’de gerçekleştirildi.

Projenin amacı, GAP Bölgesinde drenaj sulama sularının kalitesi ve içerdiği kirleticilerin araştırılması ve sulamadan dönen drenaj sularının kalitesinin iyileştirilerek yeniden sulamada kullanılması maksadıyla uygun metotların geliştirilmesidir. Bu kapsamda projede; dönen suların tekrar kullanılmasının alıcı ortamları, toprak ve bitkideki kirleticiler bakımından değerlendirilmesi maksadı ile pilot ölçekli çalışmalar gerçekleştirildi, kalite iyileştirme ve yeniden kullanım alternatifleri ve su bütçesi belirlenerek fayda-maliyet analizi yapıldı.

Proje sürecinde, Harran ve Dicle Üniversitesi’nin değerli uzmanları ile çalışıldı. Bunun yanı sıra proje çalışmalarına, DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü uzmanları da katkı sağladı.

Toplantıya, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitü (ÇTÜE) Müdürü Selma Ayaz, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ilgili birim uzmanları, DSİ Genel Müdürlüğü çalışanları, Harran ve Dicle Üniversitesi’nden Akademisyenler, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü Temsilcileri, GAP Bölgesindeki Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri ve İl Belediye Başkanlıklarının temsilcileri olmak üzere 120 kişi katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşması, TÜBİTAK MAM ÇTÜE Enstitü Müdürü Selma Ayaz, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ve Vali Yardımcısı Selami Işık tarafından yapıldı. TÜBİTAK MAM ÇTÜE Enstitü Müdürü Selma Ayaz, Enstitüde yerli ürün geliştirilmesi kapsamında çalışılan YEBA (Yerli Baca Gazı Analizörü), hava kirliliği ölçümlerinde organik ve inorganik pasif örnekseyiciler, özellikle arıtma çamurlarının susuzlaştırılmasında kullanılabilecek kavitasyon sistemi ve oksijen ölçüm probu geliştirilmesi konularından bahsetti.

Açılış konuşmalarının akabinde, proje çalışmalarını ve sonuçlarını içeren sunumlara geçildi. Projede yürütülen çalışmalar ve proje sonuçları, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Arıtma Grup Sorumlusu Arife Özüdoğru tarafından, GAP Bölgesinde sulamaya ilişkin yürütülen çalışmalar ise DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe tarafından sunuldu.

Çalıştayın birinci ve ikinci günlerinde; “GAP Bölgesinde Drenaj Sularının Kalitesi, Sulama Sularının Yönetiminde Yapısal Olmayan Çözümler Yasal ve İdari Öneriler, Pilot Ölçekli Çalışmanın Sonuçları, GAP Bölgesinde Yeraltı Suyu Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Harran Ovası ve GAP Bölgesi Su Bütçesi Çalışması, Drenaj Sularının Yönetiminde Yapısal Çözümler” başlıklı sunumlar ve değerlendirmeler Harran ve Dicle Üniversitesinin Öğretim Üyeleri ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yapılmıştır.

Çalıştay, kapanış konuşması ve genel değerlendirme yapılarak sonlandırıldı.

 

Fotoğraflar

04.01.2019
-A +A