Enerji Verimli ve Enerji Pozitif Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi

-A +A

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan “Enerji Verimli ve Enerji Pozitif Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Atıksu Arıtma Tesislerinde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimli Yenilikçi Prosesler Çalıştayı, 21-22 Kasım 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM Gebze/Kocaeli’de düzenlenmiştir.

Çalıştaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Kalkınma Bankası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İller Bankası, Su ve Kanalizasyon idareleri, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, arıtma sistemleri ve yenilenebilir enerji üzerine faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri katılım sağlamıştır. 

Çevre ve Temiz Üretim Enstitü Müdür Sayın Dr. Selma AYAZ’ın açılış konuşmasının ardından, proje yürütücüsü Dr. Selda MURAT HOCAOĞLU ve Enerji Enstitüsü’nden Namık ÜNLÜ tarafından proje ve çalıştayın amacı hakkında bilgiler verilmiştir. Çalıştayın başlangıcında, çalışma yöntemi hakkında bilgi aktarılmış ve grup çalışmalarına geçilmiştir. Grup çalışmalarının ilk günü, atıksu arıtma tesislerinde enerji kullanımı, enerji tüketimini azaltmaya yönelik önlemler ve yenilenebilir enerji potansiyeli ve uygulamaları konularında fikir üretme çalışmaları ile başlamıştır. Ardından, atıksu arıtma tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilirliğinin değerlendirildiği, önceliklendirme ve öneri geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın ikinci gününde ise, mevcut durumda atıksu arıtma tesislerinde enerji tüketiminin azaltılmasının önündeki engeller ve karşılaşılan sorunlar açısından mevcut durum değerlendirmesi yapılmış, ihtiyaçlar konusunda tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Son olarak, atıksu arıtma tesislerinde enerji tüketiminin azaltılmasının esas alındığı yenilikçi atıksu arıtma prosesleri konularında önceliklendirme ve öneri geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Önceliklendirme ve öneri geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, katılımcılar tarafından çalıştay hakkında genel değerlendirmeler yapılarak çalıştay sona ermiştir.

Fotoğraflar

29.11.2017