Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi

-A +A

“Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi” kapsamında “Taslak Ulusal Eylem Planı Paydaş Çalıştay’ı”, 12 Ekim 2017 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık/Ankara Mustafa İnan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay’a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, kalkınma ajansları, STK’lar ve kıyı illerinde bulunan Kıyı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyelerinden 60 kişilik katılım sağlanmıştır.
Çalıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Huri Eyüboğlu’nun ve TÜBİTAK MAM ÇTÜE’den Doç. Dr. Ahmet Baban’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Sonrasında katılımcılara, “Çalıştay Yönteminin ve Taslak Ulusal Eylem Planı”nın tanıtımı, Proje Yürütücüleri Gülsen Avaz ve Aslı Süha Günay tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kentsel, Sanayi ve Tarım Tematik Çalışma Gruplarının (TÇG) yaptığı çalışmaların TÇG Liderleri Doç. Dr. Ahmet Baban, Dr. Şeyma Karahan ve Doç. Dr. Kemal Güneş tarafından aktarılmasının ardından, “UEP Uygulama Planı” ve “Sosyo-ekonomik Analiz” çalışmaları kapsamında bilgilendirme yapılmış ve tüm katılımcılarla birlikte “kriter ve önlemlerin önceliklendirilmesi” çalışması yapılmıştır. 
Taslak Ulusal Eylem Planı Paydaş Çalıştayı’nın sonuçları, paydaş katılımının ve bilgilenmesinin sağlanmasının yanı sıra nihai eylem planının oluşması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Fotoğraflar

27.10.2017