DEN-İZ Marmara Denizi Çalıştayı Başarıyla Düzenlendi

-A +A

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından yürütülmekte olan ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinasyonunda gerçekleştirilen 2017-2019 dönemi “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi (DBKİ)” kapsamında, Marmara Denizi izleme çalışma sonuçları ve denizel baskıların Marmara Denizi yararlanıcıları ve paydaşları ile paylaşılması amacıyla 12 Aralık 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM Gebze Kampüsü’nde “Marmara Denizi Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştay, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden 90’ın üzerinde uzman katılımcı ile gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmaları ÇŞB ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı Soner Olgun ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) Md. Yrd. Doç. Dr. Haldun Karan tarafından yapıldı.

Çalıştayda; Türk Boğazlar Sistemi, Marmara Denizi özelinde devam eden modelleme çalışmaları (MARMOD Projesi) Marmara Denizi Makroflora Tür Çeşitliliğinin Tarihsel Değişimi, Makrozoobentik Kıyı ve Derin Deniz özellikleri, Güncel Ötrofikasyon Durumu, Kirleticiler ve Deniz Çöpleri ile ilgili sunumlar konunun uzmanları tarafından gerçekleştirildi ve diğer kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Deniz Çöpleri Eylem Planlarının hazırlanması için mevcut Genelge Taslağı ile Kara Kökenli Kirleticilere yönelik hazırlanan Ulusal Eylem Planı Bakanlık uzmanları tarafından sunuldu.

Çalıştayda, Marmara Denizi hidrodinamik ve ekosistem özellikleri ile baskılar ve kirlilik durumu konuları tartışılarak, Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ele alınması gerekliliği ortaya konuldu.

Fotoğraflar

21.12.2017