Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi sonuç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Proje Kapanış Toplantısı 12 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Atıksu Arıtma Tesislerinde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimli Yenilikçi Prosesler Çalıştayı, 21-22 Kasım 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM Gebze/Kocaeli’de düzenlenmiştir.

Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirmesi Projesi Açılış toplantısı

“Taslak Ulusal Eylem Planı (UEP) Paydaş Çalıştay”ı, 12 Ekim 2017 TÜBİTAK/Ankara Mustafa İnan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye'de “Kaynak Bazlı Gürültü Modellemesi için Envanter Altyapısının Oluşturulması” Projesi Açılış Toplantısı 20 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7

Haber Arşivi

-A +A

Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Panelinde “Döngüsel Ekonomi” konuşuldu

27.10.2016

Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi Yüzey Suyu Kütlelerinin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Oluşturulması Eğitimi 10-14 Ekim 2016 tarihleri arasında MAM'da Gerçekleştirildi

18.10.2016

EXCEED – SWINDON Summer School Water Management for Coastal Communities

17.10.2016

Açılış Toplantısı 6 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmişitir

11.10.2016

SANTEM Projesi kapsamında Maya Sektörü İhtiyaç Belirleme Çalıştayı gerçekleştirildi.

29.09.2016

Sayfalar