Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi sonuç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Proje Kapanış Toplantısı 12 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Atıksu Arıtma Tesislerinde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimli Yenilikçi Prosesler Çalıştayı, 21-22 Kasım 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM Gebze/Kocaeli’de düzenlenmiştir.

Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirmesi Projesi Açılış toplantısı

“Taslak Ulusal Eylem Planı (UEP) Paydaş Çalıştay”ı, 12 Ekim 2017 TÜBİTAK/Ankara Mustafa İnan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye'de “Kaynak Bazlı Gürültü Modellemesi için Envanter Altyapısının Oluşturulması” Projesi Açılış Toplantısı 20 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7

Haber Arşivi

-A +A

Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi (DİPTAR) Projesi Kapanış Çalıştayı 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

05.12.2016

Rize Yerel Çevre ve Eylem Planı 2. Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı, İsmail Kahraman Kültür Merkezinde 29 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirildi

29.11.2016

Mevcut Durum Değerlendirmesi Çalıştayı 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir

29.11.2016

Seminer TÜBİTAK MAM'da 25 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir

01.11.2016

Projenin açılış toplantısı 24 Ekim 2016 tarihinde Manisa’da gerçekleştirilmiştir.

31.10.2016

Ulusal Çalıştay 13-14 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

31.10.2016

Sayfalar