Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi sonuç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Proje Kapanış Toplantısı 12 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Atıksu Arıtma Tesislerinde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimli Yenilikçi Prosesler Çalıştayı, 21-22 Kasım 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM Gebze/Kocaeli’de düzenlenmiştir.

Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirmesi Projesi Açılış toplantısı

“Taslak Ulusal Eylem Planı (UEP) Paydaş Çalıştay”ı, 12 Ekim 2017 TÜBİTAK/Ankara Mustafa İnan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye'de “Kaynak Bazlı Gürültü Modellemesi için Envanter Altyapısının Oluşturulması” Projesi Açılış Toplantısı 20 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7

Haber Arşivi

-A +A

TÜBİTAK MAM ÇTÜE ve Tokat BSTİM işbirliği ile “Toprak Sanayii Uygulaması”, “Tekstil Sektörü Uygulaması” ve “Gıda Sektörü Uygulaması” 29 -30 Mart 2017 tarihlerinde, toplam 135 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

10.04.2017

“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi’’, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecektir.

20.03.2017

“Boşluk Analizinin Gerçekleştirilmesi, Ulusal Hedeflerin ve Sıcak Noktaların Belirlenmesi Çalıştayı (7-9 Şubat 2017)” TÜBİTAK/Ankara’da gerçekleştirildi.

21.02.2017

‘Sivas İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi’ Projesi açılış ve 1. Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

01.02.2017

ÇŞB ÇED, İzin ve Denetimler Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK MAM ÇTÜE tarafından 21-23 Aralık 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

17.01.2017

İstanbul Sanayi Odası ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü işbirliği ile “Gıda Sektöründe Verimlilik Uygulamaları Eğitimi” 22 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

28.12.2016

Sayfalar