Haber Arşivi

-A +A

Proje Kapanış Toplantısı 12 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

14.12.2017

Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi sonuç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

14.12.2017

Atıksu Arıtma Tesislerinde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimli Yenilikçi Prosesler Çalıştayı, 21-22 Kasım 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM Gebze/Kocaeli’de düzenlenmiştir.

29.11.2017

Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirmesi Projesi Açılış toplantısı

22.11.2017

“Taslak Ulusal Eylem Planı (UEP) Paydaş Çalıştay”ı, 12 Ekim 2017 TÜBİTAK/Ankara Mustafa İnan Salonu’nda gerçekleştirildi.

27.10.2017

Sayfalar