Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi sonuç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Proje Kapanış Toplantısı 12 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Atıksu Arıtma Tesislerinde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimli Yenilikçi Prosesler Çalıştayı, 21-22 Kasım 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM Gebze/Kocaeli’de düzenlenmiştir.

Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirmesi Projesi Açılış toplantısı

“Taslak Ulusal Eylem Planı (UEP) Paydaş Çalıştay”ı, 12 Ekim 2017 TÜBİTAK/Ankara Mustafa İnan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye'de “Kaynak Bazlı Gürültü Modellemesi için Envanter Altyapısının Oluşturulması” Projesi Açılış Toplantısı 20 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7

Haber Arşivi

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından Elazığ Belediyesi tarafından 11-12 ve 13 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen panele katılım sağlandı.

13.05.2017

‘’Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi’’ çalıştayı 3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde TÜBİTAK/Ankara'da gerçekleştirildi.

04.05.2017

Redoks Teknik Cihazları tarafından düzenlenen "Su Analizleri Semineri" başlıklı seminere 25 Nisan 2017 tarihinde Ataşehir Grand Sheraton Otel'de katılım sağlandı.

25.04.2017

TÜBİTAK MAM ÇTÜE tarafından “Ülkemizde İklim-Su-Enerji Kapsamında Yapılan Modelleme Çalışmalarının Değerlendirilmesi Toplantısı” düzenlenmiştir.

19.04.2017

“Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi” Kapanış Toplantısı 12 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

12.04.2017

LCTECH Otomatikleştirilmiş Numune Hazırlama Sistemi ile Dioksin-PCB Analizleri Eğitimi‘ne TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü katılım sağladı.

12.04.2017

Sayfalar