“Havalimanları Stratejik Gürültü Haritaları ve Gürültü Eylem Planları” TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından hazırlanıyor.

Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi – Küçük Menderes Havzası Pilot Açılış Toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.

Yerleşim Alanlarında Kaynak Bazlı Gürültü Simülasyon Modellerinin Geliştirilmesi (GÜRSİM) Projesi kapsamında "Gürültü Haritalama ve Modelleme Eğitimi" TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirildi.

“Trabzon İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi” Açılış ve 1. Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

1
2
3
4
5
6
7