Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atık Suların Arıtımı ve Bertarafı Projesi Açılış Çalıştayı Yapıldı