Haber Arşivi

-A +A

Kapanış toplantısı 25 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

25.01.2018

Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Eğitimi 23-25 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

23.01.2018

‘Kahramanmaraş İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi’ Projesi Açılış ve 1. Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

22.01.2018

Proje Kapanış Toplantısı 12 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

14.12.2017

Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi sonuç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

14.12.2017

Sayfalar