GC-MS, LC-MSMS ve GC-MSMS cihazlarında uygulamalı mikrokirletici analizleri eğitimi 26 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara’da DSİ TAKK Laboratuvarlarında gerçekleştirildi.

Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Eğitimi 23-25 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

‘Kahramanmaraş İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi’ Projesi Açılış ve 1. Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi sonuç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Proje Kapanış Toplantısı 12 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

1
2
3
4
5
6
7